Tag: quy trình tháo dỡ công trình

Các bước phá dở công trình

Các bước phá dở công trình

Nếu công trình nằm trong khu vực đông dân cư thì biện pháp thi công không thể sử dụng hoàn toàn phương pháp phá dỡ thủ công, phá huỷ bằng chất nổ, hoặc thiết bị khác có gây ra chấn