Tag: quy định

Tìm hiểu quy định về việc phá dở công trình

Tìm hiểu quy định về việc phá dở công trình

Công trình xây dựng sai quy hoạch xây dựng, công trình xây dựng không có giấy phép đối với công trình theo quy định phải có giấy phép hoặc xây dựng sai với nội dung quy định trong giấy phép;