Tag: công ty san lấp mặt bằng quận Tân Phú

Dịch vụ san lấp mặt bằng quận Tân Phú

Dịch vụ san lấp mặt bằng quận Tân Phú

Cát san lấp được chuyên chở trên các xà lan về tới máy bơm và sẽ được bơm lên theo đường ống đã lắp đặt. Việc quan trong là bạn phải quản lí được số lượng cát bơm lên mặt