Tag: công trình xây dựng

Quy định thủ tục phá dỡ công trình xây dựng

Quy định thủ tục phá dỡ công trình xây dựng

Nhận quyết định phê duyệt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) Trong việc thi công