Tag: an toàn trong thi công phá dỡ công trình

Điều kiện kỹ thuật an toàn trong thi công phá dỡ công trình

Điều kiện kỹ thuật an toàn trong thi công phá dỡ công trình

Tháo dỡ ô văng hoặc các bộ phận cheo leo phải làm giàn giáo, trường hợp đứng trên các bộ phận kết cấu khác của công trình để tháo dỡ phải có biện pháp đảm bảo an toàn. 1. Nguy